Disclaimer

©2018 Algemene schrijnwerkerij Vaes | Langestraat 109 | B-2235 Houtvenne
BTW BE 0826.986.762

GEBRUIK

Door deze website te raadplegen verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
Deze website werd met de meeste zorg opgemaakt. Mochten er toch fouten of vergissingen voorkomen in de content, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.
Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan ‘Dakwerken Vaes’ en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Personen of organisaties, die menen dat hun rechten geschonden worden/zijn, worden verzocht dit te melden.